Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 31.3.2022

Ažurirano: 12.5.2022

Poslovno ime bankeBilans stanjaUkupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara)
API Bank a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.201812,425,347
Addiko Bank a.d. Beograd (2)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018103,260,444
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018257,814,838
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018742,407,160
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.201833,863,071
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd (8)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018347,940,399
Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018167,784,062
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018321,409,857
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (10)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018281,080,420
Expobank a.d. Beograd (3)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.201816,012,389
Halkbank a.d. Beograd (4)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018100,063,016
ALTA banka a.d. Beograd (6)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.201833,677,957
Komercijalna banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018482,479,610
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.20187,054,043
NLB banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.201878,530,323
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (7)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018680,025,640
3 BANKA a.d. Novi Sad (9)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.201821,645,397
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018150,899,231
Raiffeisen banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018440,344,043
Naša AIK Banka a.d. Beograd (11)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018192,505,638
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.201819,602,851
Mobi Banka a.d. Beograd (5)01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.201824,337,068
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  do  31.12.2018522,813,968
UKUPNO:5,037,976,772

(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 2.6.2017. godine, Marfin banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(4) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(5) Dana 10.10.2019. godine Telenor banka a.d. Beograd promenila poslovno ime u Mobi Banka ad Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd.
(7) Statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(8) Statusna promena pripajanja mts banke ad Beograd Banci Poštanska štedionica ad Beograd.
(9) Promena poslovnog imena bivše Opportunity banka a.d. Novi Sad.
(10) Statusna promena pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(11) Promena poslovnog imena bivše Sberbank ad Beograd.