Narodna banka Srbije organizovaće dana 30. novembra 2021. godine 192. aukciju na kojoj će svop prodavati devize-evre za dinare, sa sledećim karakteristikama:

Vrsta transakcijeNBS svop prodaje devize - evre za dinare
Metod aukcijeAukcija po varijabilnom metodu - višestruki svop poeni
Vreme dostavljanja ponudaod 11.00 do 11.30 časova
Najviši iznos deviza koji NBS svop prodaje-
Visina spot kursa117.5738
Ročnost svop transakcije91 dan
Datum spot transakcije2. decembar 2021. godine
Datum dospeća svop kupoprodaje deviza3. mart 2022. godine
Broj ponuda koje učesnik može da dostavi1
Najmanji iznos ponude za svop kupovinu deviza1.000.000 evra


Narodna banka Srbije organizovaće dana 30. novembra 2021. godine 193. aukciju na kojoj će svop kupovati devize-evre za dinare, sa sledećim karakteristikama:

Vrsta transakcijeNBS svop kupuje devize - evre za dinare
Metod aukcijeAukcija po varijabilnom metodu - višestruki svop poeni
Vreme dostavljanja ponudaod 11.00 do 11.30 časova
Najviši iznos deviza koji NBS svop kupuje-
Visina spot kursa117.5738
Ročnost svop transakcije91 dan
Datum spot transakcije2. decembar 2021. godine
Datum dospeća svop kupoprodaje deviza3. mart 2022. godine
Broj ponuda koje učesnik može da dostavi1
Najmanji iznos ponude za svop prodaju deviza1.000.000 evra


Svop aukcije deviza Narodne banke Srbije održavaju se u skladu sa:

Odlukom o organizovanju 192. svop aukcije deviza
Odlukom o organizovanju 193. svop aukcije deviza
     - Arhiva odluka o organizovanju deviznih svop aukcija EUR/RSD