Saopštenje o organizovanju aukcije kratkoročnih kredita

Narodna banka Srbije će u utorak, 20. maja 2014. godine organizovati 5. redovnu aukciju na kojoj će odobravati bankama kratkoročne kredite za likvidnost po varijabilnoj višestrukoj kamatnoj stopi, sa sledećim karakteristikama:

Rok za dostavljanje zahteva12,00 do 13,00
Ukupan iznos kredita koji NBS odobrava bankama2,000,000,000.00
Rok dospeća kredita360 dana
Datum dospeća kredita15.5.2015.
Najmanji iznos uvećanja na referentnu kamatnu stopu u p.p.*2.00
Broj pojedinačnih zahteva koje učesnik može dostaviti1
Najmanji iznos na koji pojedinačni zahtev može da glasi10,000,000.00

* Najniža kamatna stopa koju zahtev banke za korišćenje kratkoročnog kredita za likvidnost može da sadrži da bi bio primljen u obradu.

Aukcija Narodne banke Srbije održava se u skladu sa:

Odlukom o organizovanju 5. aukcije kratkoroćnih kredita
- Arhiva odluka o organizovanju aukcija kratkoročnih kredita