EUR/RSD indikativni na 14.10.19.
Kurs d-d m-m g-g opg
117,4700 0,0 0,1 0,6 0,6
USD/RSD indikativni na 14.10.19.
Kurs d-d m-m g-g opg
106,5101 0,0 -0,3 -4,4 -2,9
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jańćanje dinara u %