EUR/RSD indikativni na 11.12.19.
Kurs d-d m-m g-g opg
117,4925 0,0 0,0 0,7 0,6
USD/RSD indikativni na 11.12.19.
Kurs d-d m-m g-g opg
106,0593 -0,1 0,2 -1,8 -2,5
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jańćanje dinara u %