Narodna banka Srbije emitovala je u utorak 15. avgusta 2023. godine 1. emisiju blagajničkih zapisa u 2023. godini sa sledećim karakteristikama:

Vrsta hartijeBlagajnički zapisi NBS
Broj emisije1
Oznaka serije-
ISIN brojRSNBSRD85886
Obim emisije1,000,000,000,000.00
Nominalna vrednost komada10,000.00
Ročnost hartije365 dana
Datum dospeća14.8.2024