Основни подаци институције електронског новца

Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Београд-Палилула, Таковска 2 
Матични број:17162543
ПИБ:100002887
Телефон:800100100
Факс:-
Имејл:ien@telekom.rs
WWW:www.mts.rs
Датум и број решења:7/3/2019 IO NBS br. 37
Врсте платних услуга: Издавање електронског новца Услуге извршавања платне трансакције за коју платилац даје сагласност употребом телекомуникационог, дигиталног или информационо-технолошког уређаја и плаћање се врши оператору телекомуникационе, дигиталне или информационо-технолошке мреже, који делује само као посредник између корисника платних услуга и продавца производа или пружаоца услуга


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљањаЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Владимир Лучић (генерални директор)Акцијски капитал100%
Радмила Вајс (руководилац)