Основни подаци платне институције

PayX doo Beograd

Београд, Шуматовачка 3а 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:21214990
ПИБ:109637016
Телефон:011 3988-500
Факс:
Имејл:office@payx.rs
WWW:www.payx.rs
Датум и број решења:14/02/2017 IO NBS br. 32
Врсте платних услуга: Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Андријана Стефановић-Павловић (директор и руководилац)Весела Илић, Београд60.0%
Звездан Илић, Београд40.0%