Основни подаци платне институције

Društvo sa ograničenom odgovornošću VAKEL, Šabac-Platna institucija

Шабац, Краља Милутина 146 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:21410799
ПИБ:110989887
Телефон:015 716 00 88
Факс:
Имејл:office@vakel.rs
WWW:www.vakel.rs
Датум и број решења:06/06/2019 IO NBS br. 47
Врсте платних услуга: Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате). Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања).Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Владимир Вујановић (директор и руководилац)Вања Поповић, Београд100.0%