Основни подаци платне институције

UniTransfer d.o.o. Beograd-Vračar

Београд, Булевар ослобођења 31 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:21201626
ПИБ:109553494
Телефон:011/2444447
Факс:
Имејл:office@unitransfer.rs
WWW:www.unitransfer.rs
Датум и број решења:08/10/2018 IO NBS br. 89 i 13/05/2021 IO NBS br. 77
Врсте платних услуга: Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања). Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Горан Шопић (директор и руководилац)Горан Шопић, Београд100.0%