Основни подаци платне институције

TENFORE DOO BEOGRAD PLATNA INSTITUCIJA 

Београд, Добрaчина 60 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:17327852
ПИБ:101511791
Телефон:011 333-4951
Факс:011 334-0488
Имејл:info@tenfore.net
WWW:www.tenfore.net
Датум и број решења:28/09/2015 IO NBS br. 83; 08/09/2016 IO NBS br. 74 и 10/06/2021 IO NBS br. 84
Врсте платних услуга: Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања). Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате). Услуга издавања платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног инструмента (прихватање платних картица у вези са трансакцијама интернет трговине).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Андријана Драгићевић (директор и руководилац)Мирко Миљуш, Београд100%