Основни подаци платне институције

Moneta Financial Services doo

Београд, Витезова Карађорђеве звезде 85 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:21160776
ПИБ:109317688
Телефон:011 285-15-92
Факс:
Имејл:moneta@monetars.rs
WWW:www.monetars.rs
Датум и број решења:14/03/2017 IO NBS br. 35
Врсте платних услуга: Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Петар Славковић (директор и руководилац)Адриан Зулфиу, Велика Британија70.0%
Радомир Матковић, Велика Британија30.0%