Основни подаци платне институције

EKI PAY doo Beograd

Београд-Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 121, спрат 2 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:17329278
ПИБ:100057451
Телефон:011 3300-300
Факс:011 3300-333
Имејл:info@ekipay.rs
WWW:www.ekipay.rs.
Датум и број решења:28/09/2015 IO NBS br.84 и 13/10/2016 IO NBS br. 77
Врсте платних услуга: Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања). Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Зарије Коралија (директор и руководилац)ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD100.00%