Основни подаци платне институције

ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD

Београд - Земун, Угриновачка 212 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији. 
Матични број:21035254
ПИБ:108618034
Телефон:011 3131 600, 011 311 5609, 011 715 4851, 011 715 4852, 062 381 831
Факс:
Имејл:altapay@menjacnicaalta.rs
WWW:www.altapay.rs
Датум и број решења:10/11/2016 IO NBS br. 82; 10/05/2018 IO NBS br. 71 и 10/06/2021 IO NBS br. 83
Врсте платних услуга: Услуге које омогућавају уплату готовог новца на платни рачун, као и све услуге које су потребне за отварање, вођење и гашење тог рачуна. Услуге које омогућавају исплату готовог новца с платног рачуна, као и све услуге које су потребне за отварање, вођење и гашење тог рачуна. Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства. Услуге извршавања платних трансакција код којих су новчана средства обезбеђена кредитом одобреним кориснику платних услуга, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате за чију реализацију платна институција одобрава кредит кориснику). Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања). Услуга издавања платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног инструмента (прихватање платних картица у вези са трансакцијама интернет трговине).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Татјана Бундало (директор)Давор Мацура100.0%
Давор Мацура (руководилац)