Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 31.3.2022

Ажурирано: 12.5.2022

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.201812,425,347
Addiko Bank a.d. Beograd (2)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018103,260,444
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018257,814,838
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018742,407,160
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.201833,863,071
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd (8)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018347,940,399
Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018167,784,062
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018321,409,857
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (10)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018281,080,420
Expobank a.d. Beograd (3)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.201816,012,389
Halkbank a.d. Beograd (4)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018100,063,016
ALTA banka a.d. Beograd (6)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.201833,677,957
Komercijalna banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018482,479,610
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.20187,054,043
NLB banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.201878,530,323
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (7)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018680,025,640
3 BANKA a.d. Novi Sad (9)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.201821,645,397
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018150,899,231
Raiffeisen banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018440,344,043
Naša AIK Banka a.d. Beograd (11)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018192,505,638
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.201819,602,851
Mobi Banka a.d. Beograd (5)01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.201824,337,068
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2022 |  до  31.12.2018522,813,968
УКУПНО:5,037,976,772

(1) Дана 18.10.2018. године, VTB banka a.d. Beograd је променила пословно име у API Bank a.d. Beograd.
(2) Дана 8.7.2016. године, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd је променила пословно име у Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Дана 2.6.2017. године, Marfin banka a.d. Beograd је променила пословно име у Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(4) Промена пословног имена бивше Чачанске банке а.д. Чачак.
(5) Дана 10.10.2019. године Telenor banka a.d. Beograd променила пословно име у Mobi Banka ad Beograd.
(6) Промена пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd.
(7) Статусна промена припајања OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, уз истовремену промену пословног имена банке у OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(8) Статусна промена припајања mts banke ad Beograd Banci Poštanska štedionica ad Beograd.
(9) Промена пословног имена бивше Opportunity banka a.d. Novi Sad.
(10) Статусна промена припајања Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(11) Промена пословног имена бивше Sberbank ad Beograd.