Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 30.9.2020.

Ажурирано: 10.11.2020.

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd (1)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201810,403,559
Addiko Bank a.d. Beograd (2)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018100,125,977
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018231,115,381
Banca Intesa a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018687,352,236
Bank of China Srbija a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.20187,222,530
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018266,071,298
Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018147,861,383
Direktna banka a.d. Kragujevac (3)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201860,302,383
Erste Bank a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018282,099,315
Eurobank a.d. Beograd (4)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018188,908,694
Expobank a.d. Beograd (5)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201815,545,055
Halkbank a.d. Beograd (6)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201880,732,023
ALTA banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201820,944,896
Komercijalna banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018459,472,475
MIRABANK a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.20186,226,171
MTS banka a.d. Beograd (7)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201813,515,509
NLB banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201884,385,306
OTP Banka Srbija a.d. Beograd (11)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018366,758,207
Opportunity banka a.d. Novi Sad1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201822,435,139
ProCredit Bank a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018145,534,593
Raiffeisen banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018371,542,775
Sberbank Srbija a.d. Beograd (8)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018150,074,341
Srpska banka a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201813,342,404
Mobi Banka a.d. Beograd (9)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.201823,423,564
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018513,089,971
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (10)1.1.2019 - 30.09.2020 |  до  31.12.2018241,351,720
УКУПНО:4,509,836,905

(1) Дана 18.10.2018. године, VTB banka a.d. Beograd је променила пословно име у API Bank a.d. Beograd.
(2) Дана 8.7.2016. године, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd је променила пословно име у Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Дана 8.7.2016. године KBM Banka ad Kragujevac је променила пословно име у Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Промена пословног имена бивше Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Дана 2.6.2017. године, Marfin banka a.d. Beograd је променила пословно име у Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Промена пословног имена бивше Чачанске банке а.д. Чачак.
(7) Промена пословног имена бивше Дунав банкe а.д. Београд.
(8) Промена пословног имена бивше Volksbank a.d. Beograd.
(9) Дана 10.10.2019. године Telenor banka a.d. Beograd променила пословно име у Mobi Banka ad Beograd
(10) Промена пословног имена бивше OTP banke Srbija a.d. Novi Sad.
(11) Промена пословног имена бивше Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd
(12) Дана 27.03.2020. године JUBMES banka A.D.- Beograd променила пословно име у ALTA banka a.d. Beograd