Народна банка Србије организоваће дана 28. јуна 2022. године 93. аукцију на којој ће своп продавати девизе-евре за динаре, са следећим карактеристикама:

Врста трансакцијеНБС своп продаје девизе - евре за динаре
Метод аукцијеАукција по варијабилном методу - вишеструки своп поени
Време достављања понудаод 11.00 до 11.30 часова
Највиши износ девиза који НБС своп продаје-
Висина спот курса117.4618
Рочност своп трансакције91 дан
Датум спот трансакције30. јун 2022. године
Датум доспећа своп купопродаје девиза29. септембар 2022. године
Број понуда које учесник може да достави1
Најмањи износ понуде за своп куповину девиза1.000.000 евра


Народна банка Србије организоваће дана 28. јуна 2022. године 94. aукцију на којој ће своп куповати девизе-евре за динаре, са следећим карактеристикама:

Врста трансакцијеНБС своп купује девизе - евре за динаре
Метод аукцијеАукција по варијабилном методу - вишеструки своп поени
Време достављања понудаод 11.00 до 11.30 часова
Највиши износ девиза који НБС своп купује-
Висина спот курса117.4618
Рочност своп трансакције91 дан
Датум спот трансакције30. јун 2022. године
Датум доспећа своп купопродаје девиза29. септембар 2022. године
Број понуда које учесник може да достави1
Најмањи износ понуде за своп продају девиза1.000.000 евра


Своп аукције Народне банке Србије одржавају се у складу са:

Одлуком о организовању 93. своп аукције девиза
Одлуком о организовању 94. своп аукције девиза
     - Архива одлука о организовању девизних своп аукција EUR/RSD