Народна банка Србије организоваће редовне своп аукције девиза (евра) за динаре, према следећем календару:

Јун 2022. године

Врста трансакцијеДатум аукцијеВрста аукцијеРочност трансакције
НБС своп продаје девизепетак, 3. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 3. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 7. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 7. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 10. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 10. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 14. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 14. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 17. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 17. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 21. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 21. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 24. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 24. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 28. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 28. јун 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)