Народна банка Србије организоваће редовне своп аукције девиза (евра) за динаре, према следећем календару:

Јул 2022. године

Врста трансакцијеДатум аукцијеВрста аукцијеРочност трансакције
НБС своп продаје девизепетак, 1. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 1. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 5. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 5. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 8. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 8. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 12. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 12. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 15. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 15. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 19. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 19. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 22. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 22. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 26. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 26. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 29. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 29. јул 2022.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)