Народна банка Србије организоваће редовне своп аукције девиза (евра) за динаре, према следећем календару:

Октобар 2021. године

Врста трансакцијеДатум аукцијеВрста аукцијеРочност трансакције
НБС своп продаје девизепетак, 1. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 1. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 5. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 5. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 8. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 8. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 12. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 12. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 15. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 15. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 19. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 19. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 22. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 22. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп продаје девизеуторак, 26. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп купује девизеуторак, 26. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поениматри месеца (86-96 дана)
НБС своп продаје девизепетак, 29. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)
НБС своп купује девизепетак, 29. октобар 2021.аукција по варијабилним-вишеструким своп поенимадве недеље (12-16 дана)