Основни подаци даваоца лизинга"VANTAGE LEASING" DOO BEOGRAD

11070 Београд
Ђорђа Станојевића 12

Матични број:17481495
ПИБ:102843789
Телефон:381 11 2016 501
Телефакс:381 11 2016 560
WWW:www.vantageleasing.rs
И-мејл:-
Број запослених:-

Оснивачи:
APS Quattro Holding S.á.r.l. Luksemburg100.00%
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Petr Šimiček, председник Управног одбораMilutin Maksimović, председник Извршног одбора
Viktor LevkaničSlobodan Janošević
Jozef Martinák