Основни подаци даваоца лизинга"PROCREDIT LEASING" DOO BEOGRAD-У ЛИКВИДАЦИЈИ

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 17

Матични број:20008229
ПИБ:103723748
Телефон:0700 700 000
Телефакс:381 11 3012 712
WWW:www.procreditleasing.rs
И-мејл:-
Број запослених:-

Оснивачи:
ProCredit Bank a.d. Beograd100.00%
Ликвидациони управник
Драгана Алексић, законски заступник