Основни подаци даваоца лизинга"PIRAEUS LEASING" DOO BEOGRAD У ЛИКВИДАЦИЈИ

11102 Београд
Цара Душана 58

Матични број:20321415
ПИБ:105122088
Телефон:381 11 2228 600
Телефакс:381 11 2228 601
WWW:www.piraeusleasing.rs
И-мејл:-
Број запослених:-

Оснивачи:
Direktna Banka ad Kragujevac100.00%
Ликвидациони управник
Андреја Поповић, законски заступник