Основни подаци даваоца лизинга'NLB LEASING'' DOO BEOGRAD - U LIKVIDACIJI

11070 Београд
Булевар Михајла Пупина 165в

Матични број:17460498
ПИБ:102750798
Телефон:381 11 2220101
Телефакс:381 11 222 0102
WWW:www.nlbleasing.rs
И-мејл:-
Број запослених:-

Оснивачи:
НОВА ЉУБЉАНСКА БАНКА Д.Д. ЉУБЉАНА100.00%
Ликвидациони управник
Вељко Танић, законски заступник