Основни подаци даваоца лизинга"INTESA LEASING" DOO BEOGRAD

11000 Нови Београд
Милентија Поповића 7 б

Матични број:17492713
ПИБ:103023875
Телефон:381 11 2025 400
Телефакс:381 11 3025 433
WWW:www.intesaleasingbeograd.com
И-мејл:-
Број запослених:-

Оснивачи:
Banka Intesa a.d. Beograd100.00%
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Дарко Поповић, председник Управног одбораНебојша Јанићијевић, председник Извршног одбора
Бојан ЛечићСлавко Дукић
Венерa Ерор ТешићИван Јауковић
Предраг Миленовић