Основни подаци банке

OTP banka Srbija AD Beograd

11070 Нови Београд  Булевар Зорана Ђинђића 50a/b, Београд
Организациона структура
Матични број:07552335
Телефон:011/3011-400; 3011-401
Телефакс:011/3132-885
www: www.otpsrbija.rs
И-мејл:office@otpsrbija.rs
SWIFT:SOGYRSBG
Број запослених:1315
Ревизор:Deloitte d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP Bank PLC, Budimpešta, Mađarska100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Laszlo Wolf, председник Управног одбораПредраг Михајловић, председник Извршног одбора
Peter KrizsanovichМирослав Ребић
Зоран Јовановић, независанВук Косовац
Bence KisfalviBalasz Balogh
Драгољуб Дамљановић, независанВесна Марковић
Balazs Gabor OlchvaryМарија Поповић
Бранимир Спасић