Основни подаци банке

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

  Булевар Михаила Пупина 165G, Београд
Организациона структура
Матични број:07792247
Телефон:011/2257-498; 2017-098
Телефакс:011/2017-056
www: www.sberbank.rs
И-мејл:info@sberbank.rs
SWIFT:SABRRSBG
Број запослених:722
Ревизор:PWC d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Sberbank Europe AG100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Arndt Nikolai Roechling,председник Управног одбораMarijana Vasilescu, председник Извршног одбора
Jacek Brzezinski, независанВладимир Пајовић
Млађан Динкић, независанМилош Недељковић
Wolfgang ErrathВладимир Бошковић
Ilke Willius
Alexandar Witte