Основни подаци банке

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

  Булевар Михајла Пупина 165/в, Београд
Организациона структура
Матични број:08250499
Телефон:011/225-100, 011/2225-118
Телефакс:011/2225-194, 011/3139-740
www: www.nlb.rs
И-мејл:info@nlb.rs, kabinet@nlb.rs
SWIFT:CONARS22
Број запослених:509
Ревизор:Ernst&Young d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Андреј Ласич, председник Управног одбораБранко Грегановић, председник Извршног одбора
Uroš JerovšekЈелена Живковић
Љубиша Крговић, независан
Дејан Турк, независан
Наташа Симчич