Основни подаци банке

MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

  Булевар Франше Д Епереа 88
Организациона структура
Матични број:09081488
Телефон:011/6557-338
Телефакс:011/3657-006
www: www.mts-banka.rs
И-мејл:kabinet@mts-banka.rs
SWIFT:KMEBRS2Z
Број запослених:206
Ревизор:PKF d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Телеком Србија а.д. Београд100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Др Бојан Димитријевић, председник Управног одбора, независанДејан Марковић, председник Извршног одбора
Никола МатовићДејан Јанковић
Александра ЂорђевићВесна Радовић
Милан Ђукић, независанСоња Лукић
Срђан Смиљанић