Основни подаци банке

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

  Булевар краљице Марије 54Б, улаз 54Н, Крагујевац
Организациона структура
Матични број:07654812
Телефон:034/335-617; 034/335-975
Телефакс:034/335-975
www: www.direktnabanka.rs
И-мејл:kabinet@direktnabanka.rs
SWIFT:kragrs22
Број запослених:579
Ревизор:BDO doo Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Андреј Јовановић50.00%
Бојан Миловановић50.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Златко Здунић, председник Управног одбораВесна Павловић, председник Извршног одбора
Стеван Греговић, независанСветлана Ристић
Петар СлавковићДимитар Комленовић
Александар Мировић,независан
Андреја Поповић
Јово Суђић