Основни подаци банке

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

403 519, Нови Сад  Браће Рибникарa 4-6
Организациона структура
Матични број:08277931
Телефон:021/4876-876; 011/ 3305-802
Телефакс:021/4876-976; 011/ 3305-979
www: www.creditagricole.rs
И-мејл:info@creditagricole.rs
SWIFT:MEBA RS 22
Број запослених:912
Ревизор:PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
CREDIT AGRICOLE S.A.100,00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Olivier Gavalda, председник Управног одбораGiuseppe Gianluca Borrelli, председник Извршног одбора
Ivana Živčević BonnetМирослав Нићин
Emmanuel Gregory Theodore ArribatЈелена Павловић
Весна Матић, независанВедрана Богдановић-Марковић
Eve (Christine Louise Marie) DuretЖељко Обрадовић
Горан Питић, независанМаријана Цупара
Јожеф Нађ
Јелена Павловић, Маријана Цупара и Јожеф Нађ су именовани за чаланове Извршног одбора. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ових промена у Регистар привредних друштава.