Одлуке и обавештења (Јавне набавке мале вредности)

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Датум објављивања
Date
ЈНМВ 133/2020 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat
LVPP 133/2020 - Servicing and spare parts for the maintenance of Ruhlamat machines
Одлука о додели уговора
Decision on contract award
02. 04. 2021.
ЈНМВ 111/2020 - Потрошни материјал за машину HP Indigo, Наруџбеница бр. 2 Обавештење о закљученом уговору 30. 03. 2021.
ЈНМВ 160/2020 - Картонске кутије и помоћни материјал за паковање, Наруџбеница 3 Обавештење о закљученом уговору 12. 03. 2021.
ЈНМВ 201/2020 - Резервни делови и сервисне услуге за машину за ламинацију Büеrkle Обавештење о закљученом уговору 21. 12. 2020.