18.11.2022.

Резултати анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима анкете агенције Ипсос, представници финансијског сектора очекују да ће инфлација у октобру 2023. године бити на нивоу од 8,0%. Према резултатима најновије анкете агенције Блумберг из новембра, очекивана инфлација за годину дана унапред нижа је и износи 6,8%.

Краткорочна инфлациона очекивања представника привреде (период за годину дана унапред) у октобру су наставила да се крећу око нивоа забележеног у септембру од 10,0% и сада износе 9,8%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних очекивања. Очекивања представника финансијског сектора за две године унапред износе 5,0%, док су за исти период очекивања привреде на нивоу од 6,5%. Што се тиче очекивања за период од три године унапред, она су наставила да се крећу у границама циља Народне банке Србије на нивоу од 4,5% за сектор привреде, односно 4,0% за финансијски сектор.

Резултати анкете који се односе на две и три године унапред могли би да указују на то да и финансијски сектор и привреда очекују ублажавање инфлаторних притисака са стабилизацијом кретања на међународним робним тржиштима.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера