Новчанице у оптицају

10 динара

Опис лица: Портрет Вука Стефановића Караџића, отворена књига и Вуков прибор за писање (експонати сталне поставке Музеја Вука и Доситеја у Београду), три слова модерне српске азбуке.

Опис наличја: Фигура Вука Стефановића Караџића (детаљ са фотографије), учесници "Првог светословенског скупа" одржаног у Прагу 1848. године (детаљ са фотографије), фриз од слова, велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на окер подлози.

Димензије: 62 x 131 мм

Боја: Окержута, браон, зелена

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Радован Јелашић
од 19. маја 2006.
Дејан Шошкић
од 30. септембра 2011.
Јоргованка Табаковић
од 24. маја 2013.

20 динара

Опис лица: Портрет Петра II Петровића Његоша, десно од портрета приказан је, линијским цртежом, Цетињски манастир.

Опис наличја: Фигура Петра II Петровића Његоша, детаљ са украсне минијатуре с првог словенског октоиха, штампаног на Цетињу 1494. године, планински масив Комова, велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на зеленој подлози.

Димензије: 64 x 135 мм

Боја: Зелена, окержута и дискретна црна

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Радован Јелашић
од 18. јула 2006.
Дејан Шошкић
од 30. септембра 2011.
Јоргованка Табаковић
од 24. маја 2013.

50 динара

50_lice
50_nalicje

Опис лица: Портрет композитора Стевана Стојановића Мокрањца, стилизовани приказ дела виолине, клавијатура и нотни запис из Мокрањчеве заоставштине.

Опис наличја: Фигура Стевана Стојановића Мокрањца, мотив илуминације са Мирослављевог јеванђеља, нотни запис, велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на љубичастој подлози.

Димензије: 66 x 139 мм

Боја: Љубичаста, тон окер боје

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Радован Јелашић
од 15. новембра 2005.
Дејан Шошкић
од 20. јуна 2011.
Јоргованка Табаковић
od 28. фебруара 2014.

100 динара

100_lice
100_nalicje

Опис лица: Портрет научника Николе Тесле, формула за јединицу магнетне индукције, приказ електричног пражњења, приказ једног Теслиног постројења.

Опис наличја: Фигура Николе Тесле (мотив са фотографије из Музеја Николе Тесле у Београду), цртеж Теслиног електромотора, “ Теслина голубица”, знак Народне банке Србије/велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на плавој подлози.

Димензије: 68 x 143 мм

Боја: Плава, окержута и зелена

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Млађан Динкић
од 2. јула 2003.
Радован Јелашић
од 17. септембра 2004.
Радован Јелашић
од 20. октобра 2006.
Дејан Шошкић
од 11. маја 2012.
Јоргованка Табаковић
од 24. маја 2013.

200 динара

200_lice
200_nalicje

Опис лица: Портрет Надежде Петровић, приказ скулптуре Надежде Петровић, обриси цркве манастира Грачаница, сликарска четкица.

Опис наличја: Фигура Надежде Петровић као добровољне болничарке у време Првог балканског рата, приказ цркве манастира Грачаница, део композиције с једне од слика Надежде Петровић, велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на плавој подлози.

Димензије: 70 x 147 мм

Боја: Браонцрвена, уз додатак плавих тонова

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Радован Јелашић
од 2. јула 2005.
Дејан Шошкић
од 30. септембра 2011.
Јоргованка Табаковић
од 5. јула 2013.

500 динара

500_lice
500_nalicje

Опис лица: Портрет Јована Цвијића, географа.

Опис наличја: Фигура Јована Цвијића, стилизовани приказ етно мотива, знак Народне банке Србије/ велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на зеленој подлози.

Димензије: 70 x 147 мм

Боја: Плавозелена, црвенобраон, зелена и жута боја

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Радован Јелашић
од 17. септембра 2004.
Радован Јелашић
од 4. јуна 2007.
Дејан Шошкић
од 30. децембра 2011.
Јоргованка Табаковић
од 7. децембра 2012.

1000 динара

1000_lice
1000_nalicje

Опис лица: Портрет Ђорђа Вајферта, приказ комплекса објеката Вајфертове пиваре, кинеграм "Свети Ђорђе убија аждају".

Опис наличја: Фигура Ђорђа Вајферта у седећем положају, део ентеријера зграде Народне банке Србије, приказ пригодне медаље; знак Народне банке Србије/велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на црвеној подлози.

Димензије: 72 x 151 мм

Боја: Црвена, окержута, плавозелена

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Млађан Динкић
од 24. марта 2003.
Кори Удовички
од 15. септембра 2003.
Радован Јелашић
од 18. јула 2006
Дејан Шошкић
30. децембра 2011.
Јоргованка Табаковић
од 25. јула 2014.

2000 динара

2000_lice
2000_nalicje

Опис лица: Портрет Милутина Миланковића, централним делом новчанице доминира фигура Милутина Миланковића за радним столом, испод које је графички приказ његових прорачуна померања снежне границе за протекли део квартара од 600.000 година.

Опис наличја: Фигура Милутина Миланковића, фрагмент стилизованог приказа сунчевог диска, а у централном делу доминира приказ Миланковићевог рада „Путања северног небеског пола“,велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на маслинастој подлози.

Димензије: 74 x 155 мм

Боја: Доминирају сивомаслинасти тонови уз додатак жутонаранџасте и плаве боје

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Дејан Шошкић
од 30. децембра 2011.
Јоргованка Табаковић
од 7. децембра 2012.

5000 динара

5000_lice
5000_nalicje

Опис лица: Портрет Слободана Јовановића

Опис наличја: Фигура Слободана Јовановића, фрагмент зграде Савезне скупштине и стилизован приказ ентеријера скупштинске сале;  знак Народне банке Србије/велики грб Републике Србије у горњем левом углу новчанице, на љубичастој подлози.

Димензије: 76 x 159 мм

Боја: Тонови зелене, љубичасте и жуте 

Одлуке по годинама издавања
Потпис гувернера
У оптицају
Млађан Динкић
од 2. јула 2003.
Дејан Шошкић
од 26. новембра 2010. 
Јоргованка Табаковић
од 6. маја 2016.