Огласна табла

Закон о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 2018/16, 95/2018 - др. пропис)
Јавно достављање
Члан 78.

(1)Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други - начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2)Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3)Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Број акта

Датум креирања: дан у недељи, 00. месец 0000. 00:00
Народна банка Србије дана 00.00.0000. године објављује Акт (назив акта) бр. Број акта oд 00.00.0000. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: Број акта

Број акта

Датум креирања: дан у недељи, 00. месец 0000. 00:00
Народна банка Србије дана 00.00.0000. године објављује Акт (назив акта) бр. Број акта oд 00.00.0000. године јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ: Број акта