Архива вести

Архива вести по областима

 

 

247 докумената нађено. Приказујем од 161 до 165.

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у марту реализовано је 4.400.408 трансакција...

Датум : 05.04.2022.

Извор : Сектор за платни систем

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 23 радна дана, реализовано је укупно 20,8 милиона плаћања...

Датум : 05.04.2022.

Извор : Кабинет гувернера

Полагање стручног/додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у редовном испитном року...

Датум : 05.04.2022.

Извор : Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања

Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда, као и за поделу проспеката...

Датум : 04.04.2022.

Извор : Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања

У складу с претходно датом сагласношћу Народне банке Србије, Raiffeisen banka a.d. Beograd  данас jе  постала једини власник...

Датум : 01.04.2022.

Извор : Кабинет гувернера

247 докумената нађено. Приказујем од 161 до 165.