Архива вести

Архива вести по областима

 

 

211 докумената нађено. Приказујем од 126 до 130.

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 23 радна дана, реализовано је укупно 20,8 милиона плаћања...

Датум : 05.04.2022.

Извор : Кабинет гувернера

Полагање стручног/додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у редовном испитном року...

Датум : 05.04.2022.

Извор : Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања

Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда, као и за поделу проспеката...

Датум : 04.04.2022.

Извор : Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања

У складу с претходно датом сагласношћу Народне банке Србије, Raiffeisen banka a.d. Beograd  данас jе  постала једини власник...

Датум : 01.04.2022.

Извор : Кабинет гувернера

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Датум : 01.04.2022.

Извор : Сектор за монетарне и девизне операције

211 докумената нађено. Приказујем од 126 до 130.