Архива вести

Архива вести по областима

 

 

183 докумената нађено. Приказујем од 156 до 160.

Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама – јануар–децембар 2020. године

Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама – јануар–децембар 2020. године

Датум : 11.02.2021.

Извор : Сектор за послове с готовином

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јануара износиле су 13.602,9 милиона евра...

Датум : 10.02.2021.

Извор : Кабинет гувернера

У последње време уочена је пракса рекламирања појединих електронских платформи које потенцијалним клијентима нуде могућност „лаке и брзе зараде” у кратком року, и то путем трговања бинарним опцијама...

Датум : 08.02.2021.

Извор : Кабинет гувернера

Упркос пандемији и до сада незабележеном глобалном смањењу привредне активности, правовременим доношењем и ефикасном применом монетарних и фискалних мера Србија је успела да...

Датум : 05.02.2021.

Извор : Кабинет гувернера

Народна банка Србије (НБС) и Европска централна банка (ЕЦБ) постигле су договор о продужењу трајања превентивне репо линије путем које би ЕЦБ, у случају потребе...

Датум : 04.02.2021.

Извор : Кабинет гувернера

183 докумената нађено. Приказујем од 156 до 160.