18.01.2023.

Politika – pitanja u vezi s poskupljenjem obaveznog osiguranja od autoodgovornosti

Pitanja: Da li je Narodna banka Srbije dala saglasnost na poskupljenje obaveznog osiguranja od autoodgovornosti? I šta se promenilo u odnosu na avgust prošle godine, kada ste naložili osiguravajućim kućama da vrate cene.
Odgovor: U vezi s vašim pitanjem koje se odnosi na poskupljenje obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, ukazujemo na to da je Narodna banka Srbije krajem 2022. godine dala prethodnu saglasnost na minimalnu tarifu premije osiguranja od autoodgovornosti, saglasno članu 108. stav 2. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Udruženje osiguravača Srbije je Narodnoj banci Srbije podnelo zahtev za davanje saglasnosti na povećanje minimalne tarife premija za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i premijski sistem za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, kao i obrazloženje za to povećanje. Prilikom odlučivanja o davanju saglasnosti, Narodna banka Srbije je uzela u obzir uticaj inflatornih kretanja u kontinuitetu, kao i projekcije inflatornih kretanja u narednom periodu, na povećanje iznosa šteta i realno smanjenje premije osiguranja, kao i očekivanja Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije o primetnom rastu tzv. nematerijalnih šteta i drugih šteta na licima u bliskoj budućnosti i otežanim uslovima poslovanja, između ostalog, i zbog poskupljenja usluge reosiguranja od autoodgovornosti. Narodna banka Srbije smatra da će povećanje minimalne cene doprineti stabilnosti tržišta osiguranja, kao i zaštiti korisnika usluge osiguranja, imajući, između ostalog, u vidu da se navedenim obezbeđuju viši iznosi sredstava za izmirenje obaveza iz ugovora o osiguranju od autoodgovornosti, kao i da se stvaraju uslovi za povećanje najnižih suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od autoodgovornosti, saglasno Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, a što će povećati stepen zaštite korisnika usluge osiguranja u najtežim slučajevima. Udruženje osiguravača Srbije nakon toga je usvojilo minimalnu tarifu premije osiguranja od autoodgovornosti, saglasno pomenutom članu zakona. Društva za osiguranje zatim donose svoje pojedinačne tarife premija tog osiguranja kao akt svoje poslovne politike. Napominjemo da su u avgustu 2022. godine društva za osiguranje samoinicijativno povećala premiju osiguranja od autoodgovornosti, bez obaveštavanja Narodne banke Srbije o tome, u iznosu koji je znatno veći od povećanja premije izazvanog povećanjem minimalnog iznosa premije na koji je Narodna banka Srbije dala saglasnost, pre svega zato što je značajan broj društava za osiguranje u prethodnom periodu naplaćivalo premiju veću od iznosa prethodne minimalne premije osiguranja od autoodgovornosti, te su preduzete odgovarajuće mere u tom trenutku. Naime, kao što vam je poznato, donete su regulatorne mere kojima su društva za osiguranje obavezana da ubuduće urede internim aktima proces donošenja izmena i dopuna uslova osiguranja i tarifa premija obaveznih osiguranja, a za obavezno osiguranje od autoodgovornosti i da obaveste Narodnu banku Srbije o izmenama tarife premija tog osiguranja 60 dana pre planirane izmene. Sada, kada je minimalna tarifa premija osiguranja od autoodgovornosti povećana saglasno zakonu, društva za osiguranje, ukoliko u tom iznosu povećaju svoje tarife premija, nemaju obavezu da obaveste Narodnu banku Srbije o tome. Međutim, ukoliko povećaju svoje tarife premija iznad tog minimalnog iznosa, na njih se primenjuje pomenuta regulatorna mera i dužna su da o povećanju tarife premija prethodno obaveste Narodnu banku Srbije, uz odgovarajuće obrazloženje.

 

Kabinet guvernera