27.07.2022.

Korisno je da znate… Korišćenje platnih kartica u inostranstvu

Sezona odmora je u toku, a jedna od dilema koje planiranje putovanja nosi sa sobom jeste da li i kako u inostranstvu koristiti platne kartice i koliko se kreću provizije za plaćanje ili podizanje novca s bankomata. Neda Vuković, viši stručni saradnik u Sektoru za platni sistem, danas u rubrici Korisno je da znate donosi nekoliko praktičnih saveta, ali i odgovore na pitanja koja se tiču korišćenja platnih kartica u inostranstvu.

Jedno od glavnih pitanja jeste da li sve platne kartice koje su izdale strane poslovne banke u Srbiji mogu da se koriste u inostranstvu. Odgovor je – da. Banke izdavaoci u Republici Srbiji izdaju kartice nacionalnog kartičnog sistema i inostranih kartičnih sistema. Kartice izdate u okviru inostranih kartičnih sistema mogu se koristiti u inostranstvu u prihvatnoj mreži kartičnih sistema u okviru kojih su izdate. Kada je u pitanju nacionalna platna kartica DinaCard, iako je ona namenjena dominantno za domaću upotrebu, uspostavljanjem saradnje s dva velika internacionalna kartična sistema – kineskim nacionalnim kartičnim sistemom UnionPay International i američkim kartičnim sistemom Discover Financial Services – Narodna banka Srbije omogućila je izdavanje internacionalne kartice DinaCard, koja se može koristiti i u inostranstvu, tako da se kartice DinaCard-Discover mogu koristiti u prihvatnim mrežama Discover, Diners Club International i Pulse, dok se kartice DinaCard-UnionPay mogu koristiti u prihvatnoj mreži UnionPay u inostranstvu. U okviru pilot-produkcije koju zajedno sprovode Narodna banka Srbije, UnionPay International i Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, u toku je izdavanje ograničenog broja kartica DinaCard-UnionPay s funkcijom beskontaktnog plaćanja i plaćanja i podizanja gotovine u kontrolisanim uslovima, a očekuje se da će se do kraja godine steći uslovi da Banka Poštanska štedionica i ostale banke koje donesu odluku da izdaju korisnicima kartice DinaCard-UnionPay počnu njihovo masovno izdavanje.

Neda Vuković, viši stručni saradnik u Sektoru za platni sistem, kaže da banke izdavaoci platnih kartica u Republici Srbiji za podizanje gotovine na svojim bankomatima najčešće ne naplaćuju naknadu, dok za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka i za podizanje gotovine u inostranstvu banke izdavaoci u skladu sa svojom poslovnom politikom naplaćuju naknade. „Za podizanje gotovine platnim karticama u inostranstvu banke prihvatioci mogu uvesti dodatnu naknadu koju naplaćuje banka prihvatilac, odnosno banka čiji je bankomat. Zbog toga korisnici treba da obrate pažnju na to da li pri podizanju gotovine postoji i dodatna naknada, a ona mora biti prikazana na bankomatu, i da na osnovu informacija o tome odluče da li se isplati da podižu novac na tom bankomatu ili da potraže bankomat na kome se ne naplaćuje dodatna naknada”, ističe Neda Vuković.

Tarifnici banaka za ove usluge javno su dostupni na portalima banaka i korisnici ih jednostavno mogu pregledati, a to su naknada za isplatu gotovog novca korišćenjem debitne/kreditne kartice na bankomatima u inostranstvu i plaćanje robe i usluga u inostranstvu debitnom/kreditnom karticom.

Takođe, Neda Vuković ističe da za podizanje gotovine u inostranstvu i plaćanje na prodajnim mestima neki prihvatioci na bankomatima i POS terminalima pružaju uslugu DCC (Dynamic Currency Conversion). Ona omogućava korisnicima da se transakcija izvrši u valuti zemlje u kojoj je kartica izdata, što za korisnike iz Republike Srbije znači – u dinarima. Pri tome, važno je da korisnici obrate pažnju koji kurs je banka prihvatilac koristila za konverziju, jer može biti nepovoljan za korisnika, te da na osnovu toga odluče da li će uslugu koristiti ili odustati od nje i transakciju izvršiti na standardni način.

Pored toga, Neda Vuković savetuje da korisnici platnih kartica obrate pažnju na dnevnu i mesečnu potrošnju u inostranstvu, jer ograničenja za korišćenje platne kartice određuje banka izdavalac u skladu sa svojom poslovnom politikom i ugovorom s korisnikom i da u praksi postoje različita ograničenja, npr. izvršenje maksimalnog broja transakcija ili maksimalnog iznosa u određenom periodu.

U slučaju da bankomat zadrži karticu, korisnik se može obratiti svojoj banci izdavaocu i prijaviti da mu je kartica zadržana u bankomatu, nakon čega će izdavalac pokrenuti postupak za utvrđivanje razloga zadržavanja kartice i načina na koji kartica može biti vraćena korisniku. Takođe, ako postoji mogućnost, korisnik se može obratiti banci prihvatiocu (banci čiji je bankomat), npr. na šalteru banke ako je bankomat u okviru ekspoziture banke i proveriti da li postoji mogućnost da bude pokrenuta procedura na osnovu koje će mu kartica biti vraćena.

Na kraju videa, još jednom napominjemo da se pre polaska na put blagovremeno informišete o svim prethodno navedenim stvarima. Takođe, savetujemo vam i da broj telefona s kartice sačuvate u imenik mobilnog telefona, kako biste, u slučaju potrebe, mogli da jednostavno kontaktirate banku izdavaoca kartice. Za podizanje novca i plaćanje na prodajnim mestima koristite one platne instrumente koji donose najniže troškove svim učesnicima.

 

Kabinet guvernera