Saradnja sa drugim regulatornim telima

Narodna banka Srbije je 25. jula 2018. godine potpisala sporazum o saradnji s Jedinstvenim odborom za restrukturiranje (Single Resolution Board), evropskim regulatornim telom nadležnim za restrukturiranje finansijskih institucija. Osim toga, 20. maja 2021. godine potpisan je i sporazum s Češkom narodnom bankom u oblasti restrukturiranja banaka. Cilj ovih sporazuma jeste da obezbede osnovu za razmenu informacija i koordinaciju prilikom planiranja i sprovođenja restrukturiranja finansijskih institucija koje posluju u Srbiji i u okviru Bankarske unije u Evropskoj uniji, kao i u Češkoj Republici.

Narodna banka Srbije, Jedinstveni odbor za restrukturiranje i Češka narodna banka ovim sporazumima potvrđuju svoje opredeljenje da dalje unapređuju svoju međusobnu komunikaciju i saradnju radi poboljšanja i olakšavanja mogućnosti restrukturiranja banaka i bankarskih grupa s prekograničnim elementom, a radi očuvanja finansijske stabilnosti u slučaju izbijanja krize.

Podsećamo, izmenama i dopunama Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), koje su počele da se primenjuju 1. aprila 2015. godine, u Srbiji je uspostavljen sveobuhvatni pravni okvir za restrukturiranje banaka, a Narodnoj banci Srbije poverena je funkcija tela nadležnog za restrukturiranje banaka. U tom svojstvu, Narodna banka Srbije odgovorna je za planiranje, pokretanje i sprovođenje restrukturiranja banaka i bankarskih grupa koje su u njenoj nadležnosti, a radi zaštite javnog interesa u kriznim situacijama.