Pretraživanje jedinstvenog registra računa


- -
Broj rezultata pretrage je ograničen na 100!
Uputstvo za korišćenje upita

 


Podatke koji se vode u Jedinstvenom registru računa za pravna lica i preduzetnike - banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije u skladu sa Uputstvom za elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije o vođenju jedinstvenog registra računa od 25.09.2015. godine.

Pretraga podataka o računima za sindikate, skupštine stanara, verske organizacije i druga pravna lica koja imaju iste matične brojeve, najjednostavnija i najbrža je preko poreskog broja.