Претраживање дужника у принудној наплати

- -
Претраживање података о дужницима врши се преко броја рачуна, матичног броја или пореског броја.
Преко овог упита не могу се добити подаци за синдикате, кућне савете, верске организације и друга правна лица која имају исте матичне бројеве, па је за те сврхе потребно да се обратите надлежним организационим јединицама принудне наплате у Београду и Крагујевцу.

База података која се користи за потребе овог упита, а која се односи на идентификацију дужника, формирана је на основу података о регистрованом пословном имену, односно називу дужника код Агенције за привредне регистре, или назива које су банке доставиле у Јединствени регистар рачуна Народне банке Србије за дужнике регистроване код осталих надлежних регистарских органа.