Упит у Регистар врши се избором назива доносиоца из падајућег менија за доносиоце: суд, пореска управа, царина, извршитељ, остала решења и уносом обавезних података о броју решења и матичном броју дужника.Код уноса броја решења,потребно је унети најмање три броја из броја решења, и то континуирано без празних места, црта, слова и специјалних знакова.
Матични број дужника или ЈБ КЈС је обавезан податак за унос.
Упитом се добијају подаци о примљеним, враћеним, одложеним и обустављеним решењима која су примљена у принудну наплату у периоду од 14. 5. 2005. закључно с даном који претходи дану упита. Подаци о решењима примљеним пре наведеног датума, решењима о привременим мерама, као и подаци о решењима за дужнике у стечају, могу се добити слањем захтева на обрасцу (ПН ЗАХТЕВ 1а) на имејл адресу: zahtevzapotvrde@nbs.rsПодаци о примљеним решењима као и о датуму извршења решења које на основу овог упита добијете су званични подаци.Податке о редоследу наплате решења и укупном износу блокаде дужника до тог решења у виду потврде издаје Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевцу (линк).