Obim međubankarske trgovine na deviznom tržištu na dan 02.12.2021. iznosio je 41.704.166 evra, odnosno 47.225.814 dolara (jednom računato). Od toga:

• оbim trgovine s datumom izvršenja kraćim od spot valute – 15.704.166 evra, odnosno 17.783.404 dolara;

• оbim spot trgovine – 26.000.000 evra, odnosno 29.442.410 dolara;

• оbim terminske trgovine – 0 evra, odnosno 0 dolara;

• оbim svop trgovine – 0 evra, odnosno 0 dolara.

Arhiva podataka o međubankarskoj trgovini na deviznom tržištu

Izaberite mesec i godinu:

Podaci su razvrstani prema datumu izvršenja transakcije na transakcije s datumom izvršenja kraćim od spota, spot, termin i svop, u skladu s važećom Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta.

Do 31.08.2006. godine banke su Narodnoj banci Srbije dostavljale podatke o ukupnoj međubankarskoj trgovini, bez razvrstavanja prema vrsti transakcije (datum izvršenja kraći od spota, spot, termin i svop).

Podaci o međubankarskoj trgovini na deviznom tržištu ne uključuju kupoprodajne transakcije s Narodnom bankom Srbije na međubankarskom deviznom tržištu.