Obim međubankarske trgovine na deviznom tržištu na dan 16.08.2022. iznosio je 55.433.808 evra, odnosno 56.309.654 dolara (jednom računato). Od toga:

• оbim trgovine s datumom izvršenja kraćim od spot valute – 20.183.808 evra, odnosno 20.502.709 dolara;

• оbim spot trgovine – 35.250.000 evra, odnosno 35.806.945 dolara;

• оbim terminske trgovine – 0 evra, odnosno 0 dolara;

• оbim svop trgovine – 0 evra, odnosno 0 dolara.

Arhiva podataka o međubankarskoj trgovini na deviznom tržištu

Izaberite mesec i godinu:

Podaci su razvrstani prema datumu izvršenja transakcije na transakcije s datumom izvršenja kraćim od spota, spot, termin i svop, u skladu s važećom Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta.

Do 31.08.2006. godine banke su Narodnoj banci Srbije dostavljale podatke o ukupnoj međubankarskoj trgovini, bez razvrstavanja prema vrsti transakcije (datum izvršenja kraći od spota, spot, termin i svop).

Podaci o međubankarskoj trgovini na deviznom tržištu ne uključuju kupoprodajne transakcije s Narodnom bankom Srbije na međubankarskom deviznom tržištu.