Обим спот трговине девизама – евром између банака и обим трговине девизама – евром између банака с датумом извршења краћим од спот валуте на дан 26.11.2021. године износио је 47.400.000 евра (једном рачунато). Од тога:

• oбим трговине девизама – евром с датумом извршења краћим од спот валуте – 6.900.000 евра;

• oбим спот трговине девизама – евром – 40.500.000 евра.


Архива података о међубанкарској спот трговини девизама – евром и међубанкарској трговини девизама – евром с датумом извршења краћим од спот валутe

Изаберите месец и годину:

НАПОМЕНА: До 29.05.2009. године подаци се односе на спот трговину девизама – евром између банака, не укључујући Народну банку Србије. Од 01.06.2009. године подаци се односе на спот трговину девизама – евром између банака и трговину девизама – евром с датумом извршења краћим од спот валуте између банака, не укључујући Народну банку Србије.