Унесите број курсне листе и годину или изаберите датум:


Број курсне листе и година:
или
Датум (дд.мм):
Врста:
Приказ:

На ваш упит курсне листе можете добити од 15. маја 2002. године.
За изабрани датум, почев од 8. августа 2006. године, курсне листе се примењују од 8.00 часова тог дана до 8.00 часова наредног дана (у складу са Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта).
У дане викенда или празника важећа је листа која се примењивала претходног радног дана.

 

средњи курс динара | за ефективни страни новац | за девизе | за жељени период