ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

20.05.2014.

Aukcija kratkoročnih kredita za likvidnost na dan 20. maja

Narodna banka Srbije organizovala je 20. maja 2014. godine 5. aukciju kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope, sa ročnošću kredita od 360 dana, na kojoj nije bilo zahteva banaka za korišćenje kredita.

Kabinet guvernera