ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

25.03.2014.

Aukcija kratkoročnih kredita za likvidnost na dan 25. marta

Narodna banka Srbije organizovala je 25. marta 2014. godine 3. aukciju kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope, sa ročnošću kredita od 360 dana, na kojoj nije bilo zahteva banaka za korišćenje kredita.

Kabinet guvernera