ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.03.2020.

Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 12. marta 2020. godine, odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0%, u cilju podrške kreditnoj aktivnosti banaka, u uslovima pojačane globalne neizvesnosti izazvane širenjem virusa korona.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Službeni glasnik RS”, br. 103/2016, 103/2018 i 88/2019), Narodna banka Srbije, na tromesečnom nivou, obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz decembra 2019. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 77,4%, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća iznosila –5,1 procentna poena, što iako ukazuje na trend rasta, i dalje je ispod svog dugoročnog trenda.

Imajući u vidu da je u pojedinim segmentima kredita sektora stanovništva došlo do bržeg zatvaranja jaza, Narodna banka Srbije je reagovala proaktivno i u decembru 2018. godine usvojila niz mera usmerenih na ublažavanje ovog rizika po stabilnost finansijskog sistema.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje nalaze se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Sektor za finansijsku stabilnost