ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

25.02.2020.

Preduzete mere u oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga

Radi potpunijeg informisanja javnosti o načinu vršenja funkcije zaštite korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije ukazuje na to da spisak banaka za koje je utvrđeno da nisu postupale u skladu s pojedinim odredbama zakona kojima se uređuje oblast finansijskih usluga, a koji je objavljen u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, označava banke za koje je u postupku po pritužbi korisnika, odnosno u postupku kontrole, utvrđeno da su postupale suprotno pojedinim odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Zakona o platnim uslugama, kao i propisima donetim na osnovu tih zakona.

U postupcima po pritužbama, Narodna banka Srbije je rešenjem nalagala otklanjanje konkretne nepravilnosti u odnosu na korisnika koji je podneo pritužbu i kada je to propisano, zakonom izricala novčanu kaznu u rasponu od 80.000 do 1.000.000 (za nepravilnosti u vezi s primenom Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga), odnosno do 50.000 do 800.000 dinara (za nepravilnosti u vezi s primenom Zakona o platnim uslugama).

U 2019. godini, u postupku po pritužbama doneto je 20 rešenja, od čega je u 18 slučajeva izrečena i novčana kazna. Doneto je i jedno rešenje kojim su utvrđene nepravične ugovorne odredbe.

U slučaju dve banke izrečene su novčane kazne iz Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga za postupanje suprotno Odluci o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga.

Ukazujemo na to da se rezultati rada u ovoj oblasti ne mogu detaljnije preneti javnosti zbog poverljivosti koja je ustanovljena zakonom, iako je veliki broj korisnika koji nisu ni podnosili pritužbe imao konkretnu (materijalnu) korist kao posledicu aktivnosti Narodne banke Srbije u ovoj oblasti.

Takođe, koristimo priliku da pojasnimo da je od ukupno 1.577 okončanih postupaka,  broj osnovanih pritužbi iznosio 280 – kod društava za osiguranje 9,6%, a kod banaka 26,6% (bankarske usluge su detaljnije regulisane i različita je priroda spornog odnosa).

U postupku posredovanja, od ukupnog broja okončanih postupaka (njih 60), u 19 postupaka zaključen je sporazum između osiguravajućeg društva i korisnika, dok je u slučaju banaka zaključeno četiri sporazuma. Prosečna vrednost sporazuma je 337.812 dinara.

Kabinet guvernera