ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

24.02.2020.

Rezultati januarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima januarske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3±1,5%).

Inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora za godinu dana unapred ostala su na nivou iz decembra i iznose 2,0%, dok su očekivanja privrednika blago povećana – sa 1,9% u decembru na 2,0% u januaru.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima, ona su kod finansijskog sektora blago viša u odnosu na decembar i u januaru iznose 2,4%, dok su očekivanja privrednika ostala nepromenjena i iznose 2,0%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog ekonomskog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije  u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera