ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

21.08.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 21. avgusta

Narodna banka Srbije organizovala je 21. avgusta 2019. godine 34. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije s ročnošću transakcije od sedam dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 55.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 55.013,8 miliona dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 1,30%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,27%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,29%. Na aukciji je učestvovalo dvanaest banaka.

Kabinet guvernera