ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

24.07.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 24. jula

Narodna banka Srbije organizovala je 24. jula 2019. godine 30. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije s ročnošću transakcije od sedam dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 65.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 65.020,5 miliona dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 1,64%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,52%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,62%. Na aukciji je učestvovalo jedanaest banaka.

Kabinet guvernera